06.10.18 Konferencja ,,STEM” w Warszawie dla nauczycieli i prowadzących przedszkola.

06.10.18 Konferencja ,,STEM” w Warszawie dla nauczycieli i prowadzących przedszkola.

Tematem konferencji będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Poznamy interaktywne metody dydaktyczne, które kładą nacisk na twórczość, samodzielność w dochodzeniu do wiedzy oraz wyszukiwanie informacji.

STEM, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka

„STEM” to popularny w Stanach Zjednoczonych akronim od czterech angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM jest często używany w odniesieniu do polityki edukacyjnej lub programów nauczania w zakresie rozwoju nauki i technologii czy kwestii równego dostępu do wysokiej jakości edukacji w zakresie tych dziedzin.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele i praktycy, którzy wdrażają nowoczesne technologie w placówkach edukacyjnych.Odpowiedzą oni na pytania: w jaki sposób można zastosować nowoczesne technologie w szkole, aby nadążać za zmieniającą się rzeczywistością, jak docierać z przekazem do kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży w interesujący dla nich sposób. Przedstawią nowatorskie metody pracy między nauczycielami, umożliwiające efektywną współpracę i komunikację w zespole.

41601944_1934024719977454_7477586324883505152_o