24 go marca o godzinie 17:00 WYKŁAD DLA RODZICÓW

24 go marca o godzinie 17:00 WYKŁAD DLA RODZICÓW

Zapraszamy Naszych rodziców na wykład pt: ,,KOCHAM I WYMAGAM, AUTORYTET I POSŁUSZEŃSTWO”

Wykład poprowadzi dla nas Pani Monika Jakubowska z Warszawy. Pani Monika jest pedagogiem, etnologiem, oraz autorką i konsultantką badań z zakresu edukacji.