Pracowitość!

Pracowitość!

Dyżury i obowiązki są nieodzownym elementem programu wychowawczego w naszym przedszkolu. Dzięki nim, dzieci od najmłodszych lat uczą się współdziałania oraz odpowiedzialności za dobrze wykonaną pracę.

Jak kształtować pracowitość?

  • kształtujmy postawę szacunku wobec swojej pracy,
  • uczmy dziękować za wszystko,
  • nauczmy dzieci bawić się,
  • poprzez zabawę rozwijamy dobre nawyki,
  • przydzielajmy zadania na miarę możliwości dzieci,
  • zachęcajmy, aby rodzeństwo pomagało sobie wzajemnie.

DSC_1591 DSC_1641 DSC_1509DSC_1591DSC_150920200602_15080020200227_095447